Billedet på sidehoved
 • Middelfart Friskole
 • Kålsbjergvej 35, 5500 Middelfart
 • 64415101
 • mail@middelfart-friskole.dk

0.klasse på Middelfart Friskole

 

Infomøde om kommende 0.klasse på Middelfart Friskole. 

Alle interesserede forældre til førskolebørn med start i skoleåret 2015-16 inviteres til infomøde på Middelfart Friskole.

Dato 20.november klokken 19 - 21 på Middelfart Friskole. 

I kan blandt andet møde primærlærer for 0.klasse, SFO-leder, skolens leder samt forældre fra nuværende 0.klasse.

Ved mødet vil der blive givet informationer om rammerne for førskoleforløbet på Middelfart Friskole, ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål og se skolen.

Ring gerne til skolen og hør nærmere på 6441 5101

Middelfart Friskoles undervisningstilbud.

På Middelfart Friskole er der:

 • MAX 188 elever
 • Særskilte klassetrin fra 0. - 9.klasse
 • Klassekvotienter i 0.-5.kl. på 18 elever og i 6.-9.kl. på 20 elever
 • Alternative prøve- og evalueringsformer
 • Ingen karakterer og ingen afgangsprøver
 • En større skriftlig evaluering efter 2. - 5. - og 9.klasse 
 • Evaluering, der vurderer eleven i forhold til sociale kompetencer,evne til samarbejde, grad af selvstændighed i arbejdet, arbejdsindsats og engagement, de faglige aspekter samt det praktisk/musiske område
 • Undervisning, der indtænker både boglige og praktisk/musiske elementer i en helhedsorienteret undervisning, som foregår i skema- og temaopdelte forløb og i en vekselvirkning mellem klasseundervisning, tpå trinnet og fælles undervisning. I grundskemaet hører eleven dog altid til i en klasse, og her læses de fleste timer
 • Tilbud om lektiecafé fra indskoling til udskoling

Vil du vide mere om skolen og have en rundvisning, så kontakt os på 6441 5101 eller via mail  mail@middelfart-friskole.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig

 

TILKALDERVIKAR

Middelfart Friskole søger tilkaldervikarer til undervisningen.

Ring eller skriv for nærmere info.

Telefon: 6441 5101

Mail:

mail@middelfart-friskole.dk