Billedet på sidehoved
 • Middelfart Friskole
 • Kålsbjergvej 35, 5500 Middelfart
 • 64415101
 • mail@middelfart-friskole.dk
 

Middelfart Friskoles undervisningstilbud.

På Middelfart Friskole er der:

 • MAX 188 elever
 • Særskilte klassetrin fra 0. - 9.klasse
 • Klassekvotienter i 0.-5.kl. på 18 elever og i 6.-9.kl. på 20 elever
 • Alternative prøve- og evalueringsformer
 • Ingen karakterer og ingen afgangsprøver
 • En større skriftlig evaluering efter 2. - 5. - og 9.klasse 
 • Evaluering, der vurderer eleven i forhold til sociale kompetencer,evne til samarbejde, grad af selvstændighed i arbejdet, arbejdsindsats og engagement, de faglige aspekter samt det praktisk/musiske område
 • Undervisning, der indtænker både boglige og praktisk/musiske elementer i en helhedsorienteret undervisning, som foregår i skema- og temaopdelte forløb og i en vekselvirkning mellem klasseundervisning, tpå trinnet og fælles undervisning. I grundskemaet hører eleven dog altid til i en klasse, og her læses de fleste timer
 • Tilbud om lektiecafé fra indskoling til udskoling

Vil du vide mere om skolen og have en rundvisning, så kontakt os på 6441 5101 eller via mail  mail@middelfart-friskole.dk.

Vi glæder os til at høre fra digsmiley

 

 

 

Fra musicalen "Odysseus" opført af hele skolens elever september 2014